Sexi piger ungfisse

sexi piger ungfisse

Anledningen er filminstruktøren Jørgen Leths aktuelle fotoudstilling , hvor han blandt andet fremviser nøgenbilleder af en ung sort kvinde fra Haiti. Det tog vist Leth nogen tid at forvinde den affære, men jeg overværede omvendt selv den ubetingede hyldest, han modtog fra et stopfyldt telt på Roskilde Festival det følgende år, da han vovede sig ud og atter mødte et publikum. Hvis Jørgen Leth derfor trods oplevelserne med sin bog i var uforberedt på det angreb, der i går blev sat ind mod ham fra officiel dansk ministerside, så må man vel have forståelse herfor.

Angrebet kom fra udviklingsministeren — Christian Friis Bach — der havde noteret sig Jørgen Leths nye udstilling og dens tema og derfor følte sig kaldet til at skrive følgende på sin facebookside:. Har desværre set alt for mange tilfælde af ældre hvide mænd med fattige unge sorte kvinde. Det er ikke kærlighed, det er desparat afhængighed, grænsende til udnyttelse..

Sætningen har siden medført en del berettiget postyr, eftersom den indeholder flere interessante ministerielle selvafsløringer, uagtet at dens udgangspunkt var at åbenbare folk som Jørgen Leths angivelige mangel på moral, som altså manifesterer sig ved at han har dyrket kærlighedsakten med en ung sort kvinde fra et fattigt land. Christian Friis Bach har set mange tilfælde af udnyttelse, når ældre hvide mænd er sammen med fattige sorte kvinder.

Det betvivler jeg ikke. En variation af denne udnyttelse kan man givet opleve i en by som Pattaya i Thailand. Der findes vist også nogle ældre hvide kvinder, som tager til Vestafrika for at dyrke sex med yngre sorte mænd. At tage afstand fra sex-turisme er ikke svært, men kan man hænge Jørgen Leth op på den, alene fordi han selv har et forhold til en kvinde, hvis konkrete karakteristika er, at hun er sort, ung og bor i et fattigt land?

Tilsyneladende, hvis man spørger udviklingsministeren, som endda fremturer i et interview med TV2, hvortil han uddyber:. Det jeg har reageret på er, at han har pakket det forhold, han har haft til en helt ung kvinde ind i formuleringer om kærlighed og lykke.

Og der synes jeg, der er en stor risiko for, at han kommer til at legitimere de alt for mange forhold der er mellem ældre rige mænd og helt unge fattige kvinder, som bestemt ikke handler om kærlighed og lykke. Ministeren mener, at Jørgen Leth skulle tage og lade være med sådan noget med gensidige kærlige følelser i forholdet til en ung, sort kvinde fra et fattigt land — eller i hvert fald sørge for at skjule dem for offentligheden.

At gøre det modsatte legitimerer sex-forbrydelser kloden over. Minsandten, det er det, ministeren siger. Når udviklingsministeren føler sig kaldet til at kritisere Jørgen Leth og bortdømme hans intime forhold til et andet menneske som naivt, hvis Leth altså skulle gå rundt i den forvildelse, at dette forhold er forbundet med kærlighed, så skyldes det uligheden. Han er hvid, hun er sort. Han er gammel, hun er ung. Han er ved muffen, hun er fattig. Han er fra Danmark, hun er fra Haiti.

Afvisningen af, at der kan være lykke og ægte kærlighed til stede mellem de to bygger alene på, at disse uligheder er til stede. Det er i denne indsnævrede definition af, hvad kærlighed kan være, at udviklingsministeren viser sit markante udsagns sande vision. Kærlighed forudsætter åbenbart lighed, mener ministeren. Denne melding fra Danmarks nye kærlighedsminister rejser en række spændende spørgsmål. Er det således også udelukket, at der kan være kærlighed til stede, hvis en ældre dansk kvinde og en yngre dansk mand finder sammen?

Eller hvis en studerende på SU indlader sig i et forhold med en administrerende direktør? Eller hvis en hvid dansk mand og en sort dansk kvinde danner par? Skulle det sidste være tilfældet, minder det vel mest af alt noget, man erindrer fra segregationen i USAs sydstater i forne tider eller i Sydafrika under apartheid.

Eller skal der mere en én ulighedsfaktor til, før den manglende lighed kan medføre en ministeriel udelukkelse af, at ægte kærlighed kan være til stede? Fortsætter man tankerækken kan det føre vidt, ikke sandt? Hvis ulighed er en moralsk angribelig faktor i et kærlighedsforhold, må det straks føre til kødannelser foran skilsmissekontorerne.

For der er jo så mange uligheder i alle disse forhold rundt omkring. Det ville ingen ende have. At fastslå lighed som en forudsætning for kærlighed er i bund og grund en absolut sjælsrystende politisk udmelding fra en mand, som endog har ministeransvar.

Er det regeringens politik, fristes man til at spørge? Og hvor går den præcise grænse for graden af lighed, før landets ypperste politisk-moralske kompassættere rundt om i regeringskontorerne må sige stop?

Jeg er sikker på, at Christian Friis Bach i dette tilfælde har været ude i, hvad han og mange andre vil opfatte som et agtværdigt ærinde.

En advarsel mod og afstandtagen fra sex-turisme, menneskelig udnyttelse, fornedrelse og magtmisbrug behøver man ikke være udviklingsminister i en SSFR-regering for at kunne skrive under på. Men ved at sætte Jørgen Leth og hans konkrete forhold til et andet menneske af kød og blod som adressat på sin kritik af alverdens uhyrligheder begået kloden over hver eneste dag, kommer Friis Bach til at blotlægge sig selv og hulheden i sin humanisme snarere end dem, han givet var ude efter.

Vi har en udviklingsminister der uden blusel tør fælde dom over andre menneskers følelser for hinanden. Vi har en udviklingsminister som mener, at to konkrete menneskers kærlighedsliv kan legitimere sex-forbrydelser verden over.

Og vi har en udviklingsminister som lader forstå, at der ikke findes kærlighed mellem to mennesker, hvis der ikke først er lighed. Alt dette bundet sammen til et statement, som ved nærmere eftertanke er lige så intolerant over for denne verdens unge, fattige, sorte, kvinder, som det er intolerant over for Jørgen Leth og alle den selvsamme verdens øvrige ældre, hvide, velbeslåede mænd.

Jeg kan egentlig ikke lige mindes en udmelding fra en fremtrædende politiker med så svimlende en rækkevidde. Nu har kunsten, kunstnerne, det jo med at udstille, afsøge og udsige.. Altså mænd og kun de skjønne, det siger jo sig selv, det er akten, og kan man i kampens hede lige overskue dette krav?. Jeg er langt bagud — også her: Han har skrevet adskillige bøger og filmmanuskripter, samt instrueret og spillet med i film — ligesom Leth.

Men Mitterands historie er en del mere ekstrem, end Leths, og Mitterand blev tilgivet af offentligheden og de franske politikere.

Mange af de prostituerede i Thailand er blevet solgt til bordellerne af deres ludfattige forældre. Det var utroligt nok kun Front National, der konfronterede Mitterand med sin usle fortid, da han blev udnævnt til minister.

Mitterand slap af krogen med en hul søforklaring om, at selvbiografien var en fiktiv biografi -lige på dét punkt. I modsætning til Leth, der selvfølgelig blev fyret som konsul i Haiti, fordi han selv skrev, at han anså det som sin ret, at udnytte en af sine ansattes børn seksuelt — og som nu bliver kritiseret for sin seksualmoral af en minister, der optrådte på scenen i dametøj for nylig….

Hele den liberale verden hylder jo markedskræfterne som den eneste sande gud og betragter dermed de magtfuldes udbytning af de magtesløse som det, der driver verden.

Derfor må de liberale naturligvis rystes og forarges, når andre påpeger, at udnyttelse ikke har noget med kærlighed at gøre. De mange angreb mod Friis Bach for at fremsætte et moralsk standpunkt viser tydeligt, at moral ikke plager liberalisterne, og at en debat fra så forskellige platforme er udsigtsløs.

Men så kan man jo altid benytte lejligheden til at lufte sine agressioner — og dem er der tydeligvis nok af — mod sine politiske modstandere. Hvis Danmark kunne leve af at grave grøfter, så behøvede vi i hvert fald ikke bekymre os om fremtiden!

Det er virkelig storhedsvanvid når en minister vil gøre sig til dommer over, om der er kærlighed imellem 2 mennesker. At ulighed tiltrækker mennesker, og at man naturligvis i første omgang også tiltrækkes af status, succes, magt osv. Det betyder blot ikke, at der ikke efterfølgende kan opstå følelser. Er det egentlig også naivt at tro en mand kan elske en kvinde hvor han i første omgang blot var tiltrukket af hendes udseende? Godt skrevet Tom,- mine ord!

Det er uhyre spidsfindigt af JL, at bruge netop dette voyeure ord, hvilket viser hans distance til kærlighedsforholdet og hans semantiske tilgang til sex. Der findes faktisk en del fattige kvinder, der ganske fornuftigt mener, at rigdom er sexet, ligesom de fleste mener, at social succes er mere sexet, end fiasko. Den tidligere, amerikanske udenrigsminister Kissinger erklærede, at magt er det bedste afrodisika, der findes, og penge er en meget reel form for magt i et ekstremt fattigt land som Haiti, hvor Leth jo også var konsul.

Det problematiske, ved ministerens kunstkritik, er, at ministeren ikke kritiserer Leth, fordi Leth udnyttede en af sine ansattes afhængighed af ham, til at have sex med hendes barn, men at ministeren kritiserer forholdet, fordi Leth er hvid og rig og den unge kvinde er fattig og sort. De radikales efterhånden uudholdeligt selvfede politiske korrekthed får dem til mere og mere at minde om det Socialistische Einheitspartei, der i sin tid styrede DDR.

For vesterlandske mand der er slaraffenland hos ung og fattig pige for ham et himmerrige Hva´ gør en skaldet isse når bare man får f…. Denne udviklingsminister får da vist for lidt fi. I forbindelse med sin udnævnelse som udviklingsminister udtalte han at: Overalt hvor der er er plads til at ytre et ufarligt politisk korrekt standpunkt, finder man en radikal minister.

Nu har jeg aldrig været sort, men jeg har været ung. Og jeg har elsket og været elsket af en mand, der var født adskillige årtier før mig.

Og hans indtægter på det tidspunkt overgik langt mine. Vi var også fra forskellige verdensdele. Alligevel blev vi aldrig mødt med moralske kvababbelser.

Enig det må være mandens egen sag. De billeder, som Leth udstiller for tiden, forestiller ikke hans tidligere koks datter; det er fotografier af en anden kvinde. Så derfor er ministerens kritik meningsløs, hvis ministeren da ikke mener, at sorte kvinder og hvide mænd ikke må have sex, eller at man ikke må udstille ret uskyldige, erotiske fotografier af unge, sorte kvinder, der er med på spøgen.

Men det er sandt, at det var problematisk, at Leth havde sex med en ansats datter, da han stadig var konsul for Danmark i Haiti, fordi Leths dårlige seksualmoral gjorde ham til et muligt mål for afpresning fra fremmede magter. Men Leths stilling var relativt uvigtig, så derfor er det begrænset, hvad afpresning kunne betyde for Danmarks interesser og Danmarks mål i Haiti.

Men det kan få afgørende betydning for danske interesser og den danske regerings mål, hvis danske toppolitkere eller egentlige topembedsmænd overtræder seksualmoralen så groft, at det gør det muligt at afpresse dem.

Derfor bør danske ministres, toppolitikeres og egentlige topembedsmænds seksualmoral selvfølgelig ikke stå tilbage, for honorære konsulers seksualmoral. Multikulturelt strækker sig måske ikke længere end til tvangsægteskaber for de radikale?

Måske var formålet med ministerens kunstkritik, at signalere overfor sorte menneskerettighedsforkæmpere, at han ikke er lige så racistisk, som en del af dem synes, at hans kridhvide, kvindelige, svenske kollega, der netop har rodet sig ud i den såkaldte racisme-kage-skandale, er…. Det hele sker på bekostning af unge piger, mennesker.

Det er langt fra beundringsværdigt og det er under alle moralske lavmål. Det mener jeg er utroligt vigtigt, lige som udviklingsministeren gør, at tage afstand fra.

Tom Jensen er uenig med Udviklingsministeren og skriver i ovenstående blog hvorledes ulighed kan findes i alle forhold. Men så går han efter min mening helt galt i byen, når han sammenligner det med, at fx.

Han glemmer imidlertid at en dansk pige lige meget om hun så er sort, ung eller mindre bemidlet — eller alle tre ting har en personlig og økonomisk frihed. Hun vil aldrig være tvunget til at finde en rig mand for at brødføde sin familie og hvis hun ikke vil stå model til, at en gammel mand udnytter hende til at udleve sine sexfantasier, så ender hendes familie ikke på gaden.

En dansk pige er født til et liv med mulighed for økonomisk uafhængighed. Hun er ikke født til et liv hvor hun skal sælge sig selv til skruppelløse hvide mænd for at hun og hendes familie kan få muligheder. At Leth er helt anderledes priviligeret end en fattig pige fra Haiti, hersker der ingen tvivl om.

At dette giver et uligvægtigt forhold heller ikke. Dermed ikke sagt, at ulige forhold ikke kan være lykkelige, så længe de bare bygger på gensidig respekt og så længe det moralske ansvar bliver taget alvorligt. Hvor var det lige Jørgen Leths skildringer af diverse kærlighedsforhold til unge fattige kvinder indeholdt respekt og moral? Det gør det bare så meget værre, at Leth vælger at fremstille sig selv i rollen som det uperfekte menneske og at han udlever rollen som det uperfekte menneske.

Det er vel netop på det punkt, han adskiller sig fra alle os andre uperfekte mennesker. Det er hans mangel på moral, når han fremstiller hans forhold til unge fattige kvinder der ikke har andre valg, i hans bog, på fotografier, det hele under dække af at være kunstner. Jeg bifalder i høj grad udviklingsministerens afstandstagen til denne form for medieombrust reklame for samvittighedsløs opførsel.

Det er intet andet end menneskeudnyttelse fortalt af en påstået poet med udtalt mangel på selvrespekt. Det er jo hele to ting på én gang; aldersracisme og klassisk racisme, hvor hudfarven fordomsfuldt bruges som et generelt, nærmest esoterisk, karaktaristika for pervers adfærd. Det er muligt, at jeg udtaler mig i lettere provokerende vendinger i øvrigt som Hr.

Leth hvor fælles kulturhistoriske referencerammer anvendes…. Som ovenfor nævnt så er ministeren af en provokatør meldt for overtrædelse af b, for forhånelse af hvide mænd. At "alt for mange tilfælde" skulle være generelt forhånende er meget mystisk, og politiet vil nok prøve at overbevise anmelderen om at ministeren jo selv må vide hvad han selv synes er "for mange". Jeg kan heller ikke anmeldes for racisme hvis jeg siger at jeg synes der er "for mange" tilfælde af voldtægter i muslimske familier.

Så provokatøren pnår bare at formudre en afsporet debat endnu mere, og måske give sit eget ego en lille afstivning. Det kunne jo ellers være interessant at få en prøvesag efter b hvor den berørte gruppe var hvide mænd. Du har noget af en pointe, da Jørgen Leth selv har beskrevet sig som også en slags tilskuer under akten i forhold til denne afsøgning, jeg nævnte i mit indlæg tidligere dd.

Du har til alle tider været kvinders lod at se til, om en mand havde styrke potens , da det er hende, der skal føde børnene, hvorfor hun igennem tiderne har været srbar — og især hvis manden forsvandt eller ligefrem døde. Så — på den led kan det stå lige; men der er forhold — i fx Thailand, hvor det menneskeligt for mig at se er en katastrofe, at landet nærmest som heldhed skal stå for at være det og i mange tilfælde er det:.

En horebule for alverdens vesterlændinge, der lige skal have taget trykket, som jeg en dag hørte 4 ældre herrer, venner, sige om en tredje ven, der ikke var til stede ven en frokost ude i byen: Han var eller var på vej af sted for nu lige at få taget trykket, som det jo nævnes. Jeg mødte engang en thailandsk kvinde, herboende og gift og da med to små børn, hvor hun havde efterladt ndre to børn i Thailand, som hun tidligere havde fået.

Jeg skal ikke kunne sige noget om hendes følelser for den danske mand; men hun havde bevidst sørget for denne alliancce er jeg sikker på — af også økonomiske grunde, ellers vel fabriksarbejder eller måske luder ville el var tilværelsen måske i Thailand.

Er der virkelig ikke noget mere interessant at skrive om i denne uge? Normalt er vi helt på bølgelængde, og jeg er sjældent enige med de radikale — men at læse din kronik er jo nærmest som at blive hensat til at høre Zenia Stampe, og det er ikke nogen ros. Rigtig fine ord der lyder åh så politisk korrekt og dog så jammerlig hult. Alle der har arbejdet intensivt i udviklingslande ved at ministeren har ret.

Det er indgået bytteforhold der giver en win-win situation for begge parter. Av, grim beskrivelse, men desvære en realitet selvom du går meget lyrisk til værks og kommer vidt omkring. I denne episode taler jeg med stand-up-komiker Natasha Brock om hendes store pleasergen, om hvornår og hvordan det kommer til udtryk, og hvodan hun har lært at leve med det.

Ikke mindst via standuppen. I dette afsnit taler Karen med Abby, der er medstifter af Kussesumpen og som for halvandet år siden blev diagnosticeret med personlighedsforstyrrelsen borderline. I dette afsnit har vært, Karen Dich, inviteret debattør og feminist Katrine Blauenfeldt i studiet.

Katrine holder foredrag om sex, feminisme og forventninger — og så er hun biseksuel. Afsnittet handler om forskelle og ligeheder mellem at have sex med henholdsvis mænd og kvinder, og om de fordomme og myter, der hersker om mænd og kvinders seksualitet. I første afsnit taler vores vært, Karen Dich, med filmanmelder, skribent og kropsaktivist Ida Rud om at være forelsket i en mand, der ikke har de samme følelser.

Og om ar dele sit knuste hjerte med tusindvis af følgere på Instagram. Her på Kussesumpen har vi stillet mange spørgsmål.

Hvorfor kan han ikke finde min klitoris? Hvorfor kysser han mig ikke? Hvorfor vil han ikke bolle? Hvorfor er han sin kæreste utro? Og mange, mange flere. Mere end 4 års blogtekst — det bliver til lidt. Rigtig mange af de spørgsmål, har handler om mænd. Da vi begyndte at skrive på Kussesumpen, faldt det en del for brystet: Det var for intimt, for privat, for bramfrit. Og flere spurgte »Hvordan ville folk reagerer, hvis mænd skrev den slags?

Disse modige mænd har delt intime detaljer om maskulinitetsidealer, usikkerhed, selvhad, kropslige udfordringer, datingkultur, relationer mellem drenge, og meget mere.

Det har været en kæmpe fest, at døren ind til det mandlige univers blev åbnet så meget. Vi har ikke fået svar på, hvorfor netop den mand ikke ville bolle, eller hvorfor den anden mand ikke kunne få os til at komme. Det var nok også for meget at forvente. Men vi har i hvert fald fået lidt mere indsigt i mænds virkelighed og genvordigheder.

Forhåbentlig gør det os bedre til at forstå hinanden, og ikke mindst til at tale sammen, i fremtiden. Tusinde tak, fordi I ville lægge vejen forbi. Vi er så taknemlige for, at I havde lyst til at dele lidt ud om livet som mand.

Jeg startede hos en psykolog i dag. Det gjorde jeg, fordi jeg hader mig selv. Jeg tænker over ALT, jeg siger og gør. Jeg er kritisk overfor ALT, jeg foretager mig, hvilket ikke nødvendigvis er skidt. Men når det samtidig er direkte destruktivt, kører det mig i sænk. Det har været svært for mig at indse, at jeg har et problem. Set i retrospekt har jeg haft det problem længe. Jeg er konstant bange for, at mine venner og familie ikke kan lide mig eller synes, jeg er åndssvag.

Og selvom jeg godt ved, at den tanke i sig selv er åndssvag, så er det sådan, jeg tænker den sætning eksemplificerer vel i virkeligheden problemet meget godt. Dertil tror jeg også, at jeg føler mig fanget i en form for vakuum i rummet mellem at være en ung mand og et følsomt menneske.

På den ene side er jeg rå. Jeg er en mand med stor fed streg under. Jeg er den stærke. Jeg er der for mennesker omkring mig under alle omstændigheder, og psykologiske problemer er en fejl. På den anden side er jeg ødelagt indeni. På den side er jeg ikke den stærke person, jeg synes, at jeg skal være. På den side ødelægger selvhadet mig på værste selvforstærkende vis. Og jeg hader mig selv for ikke bare at kunne lade den skide macho del være.

Jeg hader mig selv, for ikke bare at opgive det outdatede koncept. Jeg hader mig selv for ikke bare at kunne finde mig til rette i rummet imellem de to sider. Eller måske rettere sagt; jeg hader, at jeg ikke bare kan affinde mig med og elske den person, jeg nu engang er. Og selvom jeg godt ved, at den tanke i sig selv er åndssvag, så er det sådan, jeg tænker. Så jeg startede hos en psykolog i dag. Det var en underlig oplevelse. Han er ikke til at snyde.

Han ser lige igennem alle facader, jeg nu engang måtte stille op. I morges tog jeg en ren skjorte på, barberede mig og børstede tænder ekstra grundigt for at vise en facade af en stærk og velsoigneret ung mand. Jeg havde tænkt over, hvordan jeg ville formulere mig til selve samtalen, hvordan jeg ville styre den og køre ham rundt, som jeg havde lyst til.

Det var så ikke sådan det gik. Han så lige igennem alt det fis og kiggede ind i min sjæl i stedet. Og hvilken befrielse det var. Al kropssprog, der skriger af utilpashed blev sat i fuld sving under hele timen. Jeg svedte som ind i helvede og jeg følte mig strippet, blottet, nøgen. Men på en ret fantastisk måde. Jeg fik lov at droppe skuespillet for en gangs skyld og arbejde på mig selv.

Og jeg glæder mig til at skulle det igen. Og så er jeg stolt over mig selv for at anerkende, at jeg har det virkelig dårligt med mig selv, og at mit enorme selvhad skal arbejdes på. En note fra redaktøren: Aziz Ansiri er en amerikansk skuespiller og komiker, der havde en mildt sagt ikke vellykket date med en ung kvinde. Det har hun siden skrevet om, og nu diskuteres det, om daten var et overgreb og kan kategoriseres under metoo, eller om det blot var en kikset og uheldig aften.

Uanset hvad man måtte mene, så har den fået en af vores piknelere til at tænke. Jeg har haft sex, der helt klart mest var min idé. Sex, hvor jeg havde mere lyst end hende til at det skete. Jeg har også haft sex, hvor det knap så meget var min idé, men hendes. Men de to situationer er ikke ækvivalente. Det ville være naivt at tro. Jeg har aldrig været en partner fysisk underlegen. Jeg er aldrig blevet tvunget til noget, og jeg har aldrig hørt om venner af samme køn, som er.

Mit køn har ikke traditionelt været udsat. Derfor ligger der ikke alverdens lag af tanker om, hvad hun kan finde på, når jeg går i seng med en kvinde, jeg ikke kender så godt. Det samme kan ikke siges for hende og derfor er de to situationer ikke ens. Jeg er aldrig blevet tvunget til noget, og jeg har aldrig hørt om venner af samme køn, som er. Men hvorfor ignorerer vi det, som mænd? Hvorfor viser vi ikke mere hensyn i situationer hvor vi egentlig godt kan mærke at hun måske ikke er helt med?

Det her er en undersøgelse af mine egne tanker omkring de gange, jeg har presset på og hvorfor. Det har sjældent været kun for min egen fysiske tilfredsstillelse. Det er kun én af flere faktorer. Det handler mere om mental tilfredsstillelse end fysisk. Jeg har haft lyst til at vise hende, hvad jeg kan. Jeg har haft lyst til at gøre noget for hende. Jeg har også været nysgerrighed: Hvordan mon vi to passer sammen? Og så er der forventningerne: Jeg falder ind i den rolle, at jeg bør være den agerende.

Jeg bør være, ham der viser selvtillid og initiativ. Det kan lyde mærkeligt i dagslys, men dér midt om natten, når man fumler rundt med alle sine usikkerheder for første gang nøgen foran et andet menneske, så kan det være svært at tale om uden at lyde anklagende.

Jeg bilder mig ind, at jeg ville vide, hvis svaret var nej, men jeg burde have spurgt alligevel. Men hvis svaret er ja, så sætter det tanker i gang hos hende, om hvad hun gør galt.

Stemningen kan være skrøbelig i sådan en situation, og man vil ikke udstille sin uvidenhed. Vi mænd er bange for, hvordan kvinder dømmer os. Det er jeg også. Hvad nu hvis hun er én af de kvinder som bare gerne vil have at manden tager hende. Hvad tænker hun om mig, hvis jeg ikke viser selvtillid nok til at tage hende?

Hvem tænker hun tilbage på, hvis det ikke er godt nok?

Luder søges prostitueret fredericia Leth hvor fælles kulturhistoriske referencerammer anvendes…. Der er noget galt med mig, noget galt med de vitale dele af mig og jeg kan slet, slet ikke overskue konsekvenserne. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Og om ar dele sit knuste hjerte med tusindvis af følgere på Instagram. Men jeg respekter alle uansett.

: Sexi piger ungfisse

MANDELIG ESCORT ESCORT I SØNDERBORG Af Ole Gregersen - 2. Af Anders Jensen - 1. Jeg spurgte ham ud. Der findes faktisk en del fattige kvinder, der ganske fornuftigt mener, at rigdom er sexet, ligesom de fleste mener, at social succes er mere sexet, end fiasko. For vesterlandske mand der er slaraffenland hos ung og fattig pige for ham et himmerrige Hva´ gør en skaldet isse når bare man får f….
Sexi piger ungfisse 759
Escort studine massage escort guide Thai massage i vejle megafransk
Gratis voksen porno moden dansk fisse Escort piger privat sex århus

BØSSER DER HAR SEX MAN TO MAN EROTIC MASSAGE

Sexi piger ungfisse

Close Menu